2009/Jun/18

 

 

...หลายครั้งที่ฉันไม่อาจเข้าใจ...

...หลายครั้งที่ฉันหมดความพยายาม....

...หลายครั้งที่ฉันล้ม และไม่อยากลุกขึ้นมาอีก...

...หลายครั้งที่ฉันคิดว่า...เรามีชีวิตอยู่ไปทำไมกัน...

Comment

Comment:

Tweet